Leita fram 154 mill.

Nyhende

Finansutvalet i fylket jobbar ut frå den klare målsetjinga at opprustinga av fylkesveg 60 Olden-Innvik skal halde fram i 2012. Dei har meisla ut ein finansieringsmodell som skal sikre 154 millionar kroner til parsellen Ugla-Holen.

Parsellen omfattar om lag 1.000 meter veg i dagen og den 915 meter lange Agjeldstunnelen. Den vil eliminere det elendige og rasfarlege vegstykket forbi den berykta Svartehola.

Les meir i papiravisa