Vil ikkje ha frosenmat

Nyhende

Konsulentrapporten som tilrår at eit produksjonskjøkken ved Stryn omsorgssenter skal forsyne Vikane omsorgssenter med frosenmiddag, møter massiv motstand.

- Det vil vere eit langt steg tilbake når vi veit kor viktig maten er for eldre og sjuke, seier områdeleiar Oddhild Hilde til Fjordingen.

Kjøkkensjef Egil Westvik åtvarar mot tiltak som reduserer kvaliteten utan å gje økonomiske innsparingar.

Tilsette ved Stryn omsorgssenter, Delta og Fagforbundet uttrykkjer same skepsis mot «kok - frys» som erstatning for dagens kjøkkendrift i Innvik og Stryn.

Les meir i papiravisa