Hyttebrann i Innvik

Nyhende

Måndag i 14.30-tida vart det meldt om brann i ei hytte som ligg i Hildastranda bustadfelt. Politiet kan på noverande tidspunkt ikkje seie om der var folk i huset.

Den eldre hytta ligg i bustadfeltet Hildestranda. Brannmannskapa som kom raskt på staden, sørga for at elden ikkje spreidde seg til nabohusa. Fjordingen oppdaterer saka.