Tvinga til pleiekutt

Nyhende

Helse- og sosialutvalet tilrår motvillig å kutte tre årsverk i pleiesektoren for å innfri innsparingskravet til 2012-budsjett.

- Det blir vanskeleg å leve med eit slikt vedtak, fastslo utvalsleiar Per Kjøllesdal (Sp).

Hovudtillitsvald Arne Spilde hevdar at stillingskutt vil føre til auka kostnader når kommunen frå nyttår må betale 4.000 kroner per døgn for utskrivingsklare sjukehuspasientar som dei ikkje maktar å ta hand om.

Les meir i papiravisa