Farleg rydding i rasert skog

Nyhende

Så langt viser oversynet at orkanen i romjula øydela 200.000 kbm skog i fylket. Av dette er ein tredjedel i Stryn kommune og talet vil truleg stige.

Sogn og Fjordane Skogeigarlag held no kurs for rydding i stormskadd skog over heile fylket. Målet er å hindre at det går på liv og helse laus i ryddingsarbeidet, som vert karakterisert som farleg om ein ikkje har nødvendige kunnskapar.

Onsdag var det kurs i Innvik og i går var det same kurstilbodet i Loen.Les meir i papirutgåva