Rapport støttar indre E39

Nyhende

KVU-rapporten som konkluderar med indre alternativ for E39 får full støtte i ein rapport som Stryn og Hornindal har fått utarbeidd som grunnlagsmatriale for handsaming i dei to kommunestyra. Rapporten er laga av ei uhilda konsulentselskap.

Det blir konkludert med at det indre alternativet er det samfunnsmessig beste alternativet. I rapporten blir det også sagt at utgreiingane framstår som truverdige, og det må vi feste lit til, seier Flo

Ordføraren vil ikkje gå nærare inn på detlajane før kommunepolitikarane har fått den i hende.

Vi skal no gå grundig gjennom den dokumentasjonen vi har fått, og på bakgrunn av det skal kommunestyra både i Stryn og Hornindal kome med ei høyringsfråsegn før fylkestinget skal handsame saka 31. januar, seier ordføraren.Les meir i pairutgåva