Filmstudio i fjøsen

Nyhende

Det er viktig å ta vare på fortida til glede for ettertida, seier Steinar Hilde i Innvik. Han har skapt ein ny arbeidsplass i fjøsen på Larsbruket, der kyr og kalvar rådde grunnen tidlegare.

Digitalisering av gamle filmar har blitt heilårs arbeidsplass. Visjonen er at det skal bli fleire arbeidsplassar med tida. Det løyner seg mange kulturskattar i dei gamle filmane.

.les meir i papirutgåva