Rotvelte over fv 60 Olden - Innvik

  Foto: Geir-Ståle Vatnamo

Nyhende

Eit kjempestor rotvelte fall laurdag kveld ned på fylkesveg 60 mellom Agjeldskrysset og Agjeldselva. Det kunne vorte dramatisk dersom ho hadde treft ein bil på den sterkt trafikkerte strekninga. Folk frå E. Opedal og Sønner kom raskt på pass og dirigerte trafikken, medan dei venta på maskinhjelp.