Ber politikarane snu

Nyhende

To kvinneorganisasjonar i Innvik har skrive brev til politikarane i Stryn og oppmoda dei om å snu i saka om «Kok - kjøl»-løysing ved Stryn Omsorgssenter. Sjølv om det er ope for at det framleis kan lagast mat ved den einskilde institusjonen, fryktar Innvik kvinne- og familielag og Innvik bygdekvinnelag at ei slik løysing vil føre til at dei eldre og sjuke får eit dårlegare mattilbod i framtida.

- Det vert i dag sett meir og meir fokus på ingrediensar av høg kvalitet, kortreist mat, friske grønsaker og frukt i kosthaldet. Kvifor vert det ikkje tenkt slik når det gjeld sjuke og eldre? spør Inger Hoff på vegne av kvinneorganisasjonane.

Les meir i papiravisa