Skal ned til 514 m

Erik Magnus Beruvik frå Universitetet i Bergen og Karstein Kvalsund frå Rune Miljøsenter ber på plass glidaren som skal gå i Hornindalsvatnet. (Foto: Gunnhild Sindre) 

Nyhende

Om du ser noko gult som svinsar rundt under overflata i Hornindalsvatnet dei næraste dagane, så ikkje få panikk: - Det er ikkje framand ubåt som er på ferde, forsikrar forskar Lars Golmen frå NIVA avd. Runde Miljøsenter.

Den gule farkosten er ein glidar, ei undervassdrone, som skal testast i ferskvatn.