- Det er viktig at alle kan ha noko å fortelje på skulen måndagen

foto