Jubla for 125.000 kroner til uteområdet ved skulen