Politikarane pliktar å leite etter løysing alle kan leve med

foto