Regjeringa vurderer å gjere endringar i fråværsgrensa