Pengar og eldsjeler kan saman bidra til auka livskvalitet for mange