112.500 cruiseturistar er venta til Olden i sommar. Utifrå Innovasjon Norge si spørjeundersøking brukar kvar cruiseturist i i gjennomsnitt 860 kroner per døgn i norske hamner. Det betyr at  kaia i Olden vil generere omsetning på ca 100 millionar kroner i 2016. Og ein kan allereie slå fast at summen blir høgre i 2017. Då vil det utifrå noverande bestillingar kome 142.000 cruiseturistar til Olden. Og då snakkar vi om omsetning på ca 120 millionar kroner.