NAV oppfordrar ungdomar å finne seg sommarjobb allereie no.

- Sjølvsagt er detviktig og kjekt å tene nokre tusenlappar, men minst like viktig erden erfaringa du får i møte med arbeidslivet, fortel Sara ChristineJohnsborg, avdelingsdirektør ved NAV Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Sommarjobben er det første møtet med arbeidslivet og dei krav somvert stilt til deg som arbeidstakar.

- Eg trur dette er viktigareenn å finne draumejobben som både er morosam og godt betalt, seierho.

Johnsborg meiner ein god referanse frå sommarjobben kan vere gull verdseinare i karrieren. Ho oppfordrar ungdomar til å aktivt søke og leite, sidan mange jobbar ikkjevert lyst ut på vanleg måte.

- Vi veit at det er mangefleire jobbar der ute som du kan finne gjennom til dømes fjesboka,bedriftsnettsider og ulike nettportalar. Det er flott å sjå atfleire kommunar no lyser ut jobbar for dei mellom 16-18 år, som harbetydeleg mindre å velje i enn eldre ungdom, seier Johnsborg.

Ho kjem med følgjande gode råd til jakta på sommarjobben:

• Lag einkort CV med kontaktinfoen din og interessene dine.

• Bruknettverket ditt - familie, vener og kjente har alltid gode tips.

•Oppsøk bedrifter som du er nysgjerrig på og høyr om dei har nokoledig.

• Sjå i rubrikkannonsane i lokalavisa di. • Ta ein tur innomNAV-kontoret ditt og sjekk tavla der.

• Møt presis til intervju oglegg vekk mobiltelefonen. Og du skal ikkje vere for kresen ogsnever i jakta på sommarjobben.

– Du finn kanskje ikkje den jobbendu hadde tenkt deg, men du kan godt bli positivt overraska,avsluttar Johnsborg.