Tonning barnehage blir stengt onsdag 6. juni dersom streiken held fram.

Streiken mellom tilsette i Stryn kommune vert etter planen trappa opp onsdag med uttak av ytterlegare to barnehagetilsette. Det betyr at Fagforbundet har 75 personar i streik.

- Streiken råkar no skular, barnehagar, SFO, administrasjon og kultursektoren, opplyste personalsjef Torfinn Moen då han måndag orienterte formannskapet om situasjonen i Stryn kommune.

Mangelen på reinhald av toalett er den kritiske faktoren. Skulane i Loen og Olden er utan reinhaldarar. I vurderinga av å stenge skulane, støttar kommunen seg til uttale frå smittvernlege Anne Stubdal.

- Vi har i dag (tysdag) bestemt stenging av ungdomstrinnet i Olden frå og med torsdag 7. juni. Det betyr at 8. og 10. klassingane må halde seg heime. 9. klassingane er utplasserte i arbeidslivet og vert ikkje råka. Viss streiken held fram over helga vil Tonning skule, Loen skule og Olden skule bli heilt stengde, fortel Torfinn Moen.

- Tonning barnehage stengjer allereie onsdag?

- Ja, og det blir vurdert stenging også fredag. Når det gjeld elevar i skular, SFO og barnehageborn, vert det gjeve direkte informasjon til foreldra, seier Torfinn Moen.

Føsteklassingane i Olden er dei som så langt har merka mest til streiken. På grunn av at læraren er ute i avspasering og streikande assistent vart kalla inn, har elevane vore utan undervising i fire dagar.

Elles merkar folk streiken ved redusert drift i Stryn kulturhus og biblioteket, samt at symjehallen er stengd for offentleg bading.