Mattilsynet ber folk halde seg unna sjuke og døde fuglar

foto