Gjer det noko om ein køyrer litt for fort etter gule fartsskilt? Dette seier ekspert

foto