Dette seier dei ulike partia om framtida til «Kamben»

foto