Tek vekk rundkøyringa for å redusere terrenginngrep