– Dette blir fint, eg håpar vi slepp å skru så mykje på denne