Det kosta dyrt både i kroner og prikkar, for seks personar som vart stoppa av UP måndag. Samtlege vart målte til mellom 96 og 98 km/t i 80-sona, og fekk med seg to prikkar og forenkla førelegg på 6.700 kroner.