Ønskjer å endre barnehagelova: – Lovverket er ikkje sterkt nok