– Slik som saka er no så er einaste løysinga å få det gjennom ein representant i kommunestyret