Eit tjuetals grunneigarar på Hopland og Rand er godt i gang med kraftutbygging som vil gje forventa årsproduksjon på 22 GWh - tilsvarande årsforbruket til 1.100 norske husstandar.

- Hopland Kraft skal vere på nettet frå 1. november 2016, opplyser styreleiar Ole-Johnny Nesdal til Fjordingen.

Les meir om saka i papiravisa fredag.