Ein temmeleg utsliten kontorstol har blitt dumpa ved miljøcontainerane i Stryn sentrum. - Her i kommunn har vi ei framifrå ordning for levering av alle typar avfall. Difor er det irriterande når folk ikkje tek seg bryderiet med å levere til miljøstasjonen i Svarstadmarka, men i staden dumpar ved containerane som skal ha eit heilt anna innhald enn utslitne kontorstolar, seier ein stryning som kontakta lokalavisa.