Presset på Tonning barnehage og dei andre barnehagane er stort. Foto: Harald Vartdal

I desse tala ligg det både dei som er utan plass, og søknader om utvida tilbod.

- Presset er størst i Stryn sentrum, Loen og Olden, opplyser Arne B. Berge.

Innanfor kommunen sine grenser finst det i dag 511 heildags barnehageplassar. Ifølge skule- og kultursjefen er utviding av Tonning barne- hage og Vikalida barnehage betre alternativ enn bygging av ein tredje kommunal barnehage i Stryn sentrum.

Les meir i papirutgåva