Styret i Visnes Vel er kritiske til byggjeplanane på Øvre Visnes. F.v Einar Heggestad, Silje Vollan, Åse Runshaug og formann Halldis Hagen. Foto: Birgit Nedreberg

Styret for Visnes Vel er kritiske til planane om å gjere eit åtte dekar stort friområde om til bustadområde.

- Om friområdet forsvinn, vil vi miste den siste flata med grøne lunger her på Visnes. Slik som teikningane ser ut, vert det ikkje lenger råd for barnehagar eller skular å benytte seg av friområdet slik som før, seier formann i Visnes Vel, Halldis Hagen.

- Vi har prøvd å kome bebuarane i møte, og feltet vil ikkje kome i berøring med turstiane, seier grunneigar Stig Hoem.

Les meir i papirutgåva