Ein bil med to personar i fekk sleng og kolliderte ved inngangen til Agjeldstunnelen på fv 60 mellom Olden og Innvik. Uhellet skjedde rett etter kl. 16 tysdag ettermiddag. I følgje politiet førte ikkje uhellet til personskade.