- Vi blir ikkje høyrt med våre innspel, og føler at vi ikkje blir tekne hensyn til