Vestlandsbønder er mest negative til lønnsemda

foto