Bøndene krev to mrd. kroner i jordbruksoppgjeret

foto