Utløyst brannvarslar førte til stengd tunnel

foto