Saksøkjer Loen Skylift for ein million etter usemje om oppgjer

foto