Meiner det vert klaga på tiltak som kan betre situasjonen ein klagar på

foto
Begge klagene som gjaldt Stryn Gastrobar vart avvist av fleirtalet i Stryn formannskap.