Meiner det vert klaga på tiltak som kan betre situasjonen ein klagar på