I iveren etter å oppløyse tvangssamanslegne einingar må ein ikkje dra alle andre med i same sluket