Over dei to høgaste toppane: Jotunheimen Ultimate Challenge er fullteikna