Sogn og Fjordane støttar nytt fylkesvåpen for Vestland