Hornindal kommune budsjetterte med samla skatteinngang på 22.834.000 kroner i 2015. Etter å ha summert dei siste innbetalingane på tampen av året, enda ein opp med summen 22.704.000 kroner.  Dvs. ein differanse på 130.000 kroner - som i denne samanheng må kallast innertreff.

November var den store skattemånaden for Hornindal kommune. Då bokførte økonomisjefen 4.241.000 kroner. Ein stor kontrast til desember med innbetaling på 157.000 kroner.