IL Veten ser inga anna løysing enn å avlyse helgas KM i hopp og kombinert i Bjørkelibakkane. Snømangelen gjere til at berre K15- bakken kan nyttast.

Arrangøren skriv i ei pressemelding at dei vil kome tilbake til evt. nytt tidspunkt for avvikling av krinsmeisterskapen.