Det finst nok døme på leiteaksjonar der mannskapet ikkje veit kvar dei skal leite

foto