Dette er ment som et innspill for å få til en best mulig løsning for alle parter

foto