– Vil gje store konsekvensar for pleie- og omsorgstenestene

foto