Dagmar og politikarane gjorde Otterdal veglaus i nær to år