Maria Parr: – Sjølv om den nye boka tek føre seg heilt nye folk og omgjevnader, så trur eg folk vil kjenne att tonen