foto
Volda Maskin er innstilt til å få kontrakten med arbeid i Loen. Foto: Volda Maskin

Gangveg i Loen: Kontrakt på 81 millionar kroner

Volda Maskin får oppdraget med å byggje gangveg mellom Loen Skylift og Solvik.