Kraftig prishopp på meieriprodukt – spesielt smør

foto