Det er klart for sekstande luke av årets julekalender i Fjordingen!

I luke 16 har vi reist til fjells, og utsikta er upåklageleg. Men kva heiter denne setra?

Veit du svaret sender du dette til redaksjon@fjordingen.no.

Merk e-posten med luke-nummeret, og hugs å få med namnet ditt og adresse i tilfelle du skulle bli trekt ut som vinnar av eit Flaxlodd!

Svar og vinnar vert offentleggjort på Fjordingen si nettside påfølgjande føremiddag.